Bekasine
Gallinago gallinago

Bekasine Gallinago gallinago

Trupp im Ochsenmoor.