Bergmolch
Ichthyosaura alpestris

Bergmolch Ichthyosaura alpestris

Syn.: Triturus alpestris. Wird auch Alpenmolch genannt.