Messingeule
Diachrysia tutti

Messingeule Diachrysia tutti

Auf dem Mückennetz.